Toppbild

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteks- och museiverksamhet, kulturskola, kulturmiljöfrågor samt för fritidsfrågor.

Nämnden beslutar även i frågor som som rör konstnärlig utsmyckning av offentliga platser, arrangemangsbidrag till föreningar och allmän kulturverksamhet.  

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar

Plats: Kulturhuset Multeum (om inte annat anges i kallelsen)
Tid: 17:30

27 februari
27 mars - MÖTE INSTÄLLT
24 april
29 maj
19 juni - MÖTE INSTÄLLT
28 augusti - MÖTE INSTÄLLT
25 september
30 oktober
27 november
18 december

 

Ordföranden

Ordförande
Lars Larsson (M)
Telefon: 070-3068082
E-post:lars.larsson@strangnas.se

1:e vice ordförande
Göran Svärd (S)
Telefon: 0731-56 12 05
E-post: goran.svard@strangnas.se

2:e vice ordförande
Catharina De Geer (KD)
Telefon: 0152-155 39
E-post:catharina.degeer@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Se lista över politiker i kultur- och fritidsnämnden

 

Uppdaterad 2018-08-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >