Toppbild

Kvalitet och utveckling

Strängnäs kommun arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheterna. Verksamhetsutveckling är ett arbete som aldrig kan slutföras men vi ser ändå effekterna av arbetet i allt kommunen gör. Kvalitén i den kommunala servicen har ökat och effektiviteten blir ständigt bättre. Men vi måste alltid titta på andra och nya lösningar för att se om vi kan göra något bättre.

 

Kommunens kvalitetsarbete innebär att vi systematiskt samlar in information, avläser och reflekterar över och förbättrar verksamheten. Kvalitetsarbetet syftar främst till utveckling, men också till att kontrollera att våra resultat, processer och förutsättningar ligger på den nivå som politiken bestämt. Att bedriva och redovisa ett systematiskt kvalitetsarbete är något som kommunen arbetat med under en längre tid och det är ett av kommunens stora fokusområden.

Syftet med kommunens kvalitetsarbete är att det ska vara ett hjälpmedel för att ge information om verksamheten och visa hur väl verksamheten uppfyller de mål som finns. Kvalitetsarbetet ska utgöra grunden till kommunens utvecklings- och förbättringsarbete.

 

Brobygget

Brobygget är det namn och den symbol som vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Det ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun.
Läs mer om Brobygget - kommunens värdegrund

 

Vanliga frågor

Fråga: Var finner jag information om kommunens budget?

Svar: I Årsplan och årsredovisning hittar du budget för året.

 

 

Uppdaterad 2018-01-18 av Utvecklingsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >