Toppbild

Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunens nämnder, utskott, råd, områdesstyrelser och bolag. Med reservation för ändringar. För frågor kring aktuella sammanträdestider kontakta respektive nämndsekreterare.

 

Sammanträdesdagar 2017

Barn- och utbildningsnämnden
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Kommunfullmäktige
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelsen
6 oktober
25 oktober
29 november
13 december

Kultur- och fritidsnämnden
26 september
24 oktober
28 november
12 december

Samhällsbyggnadsnämnden
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Socialnämnden
24 oktober
12 december

Teknik- och servicenämnden

26 september
31 oktober
5 december

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-09-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >