Toppbild

Mottagande och integration

Här kan du läsa om hur vi arbetar med flyktingmottagandet och integration i Strängnäs kommun. Du hittar också information om ansvar, organisation och hur du bäst kan hjälpa till.

Samlad information om hur du kan hjälpa människor på flykt.

Parter och ansvarsfördelning i mottagandet av människor på flykt.

För en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet.

Asylboenden, statistik med mera.

Vanliga frågor och svar om kommunens mottagande av människor på flykt.

Vad betyder egentligen asyl och vad innebär det att vara flykting? Här får du svaren.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >