Toppbild

Sociala medier och bloggar

Sociala medier

Här hittar du Strängnäs kommuns officiella konton på Facebook och Twitter.

På Facebook:
facebook.com/strangnas

På Twitter:
twitter.com/strangnaskommun

Kommunens konton i alla sociala medier finns samlade på den här webbsidan:
strangnas.se/socialamedier

 

 

Uppdaterad 2017-03-24 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >