Toppbild

Sociala medier

Sociala medier inbegriper flera olika kanaler. Genom att finnas och kommunicera i sociala medier vill vi nå fler än tidigare och underlätta för dialog och samtal.

Strängnäs kommun använder Facebook, Twitter, Youtube och bloggar. Här nedan berättar vi mer om hur vi använder våra konton.

Facebook

På Strängnäs kommuns officiella sida förmedlar vi nyheter från verksamheterna, bilder, filmklipp och lägger upp olika evenemang. Kommunen driver även sidan Ung i Strängnäs kommun, där du som är mellan 12-18 år får tips på aktiviteter och samhällsnyttig information. Vissa verksamheter har egna Facebooksidor.

Strängnäs kommun på Facebook

Ung i Strängnäs kommun på Facebook

Kulturhuset Multeum på Facebook

Turistbyrån på Facebook

Stallarholmsskolan på Facebook

Åkerskolan på Facebook

Åkers fritidsgård på Facebook

Vuxenutbildningen i Strängnäs på Facebook

Strängnäs fritidsgård på Facebook

Thomasgymnasiet på Facebook

Stallarholmsskolans kök och restaurang på Facebook

Träffpunkten Fyren på Facebook

Näringslivskontoret Strängnäs kommun på Facebook

Strängnäs Business Park på Facebook

Strängnäs hundpark på Facebook

Kulturskolan i Strängnäs kommun på Facebook

Återverket - kreativt återvinningscenter för förskolan på Facebook

Sfi Strängnäs på Facebook

Twitter

På Twitter publicerar vi nyheter från verksamheten, evenemangs- och besökstips och annat som vi tror kan vara av intresse.

Strängnäs kommun på Twitter

Stallarholmsskolan på Twitter

Mikaelshuset på Twitter

Strängnäs Business Park på Twitter

Thomasgymnasiet 2015 på Twitter

Instagram

På Instagram ger vi inblickar i några av våra verksamheter och evenemang. 

Ung i Strängnäs kommun på Instagram

Kulturhuset Multeum på Instagram

Thomasgymnasiet 2015 på Instagram

Bloggar

I våra bloggar kan du följa olika kommunala verksamheter eller personer som berättar om sitt arbete och sin vardag.

NT-bloggen om natur- och teknikutveckling i förskolan

Pedagog Mariefred: blogg om Mariefreds förskolor 

Blogg om iPad-projektet i kommunens förskolor

Sommarjobbsbloggen

Lännaskolans blogg

Youtube

På Youtube finns filmklipp från kommunen.

Strängnäs kommuns kanal på Youtube

Kulturhuset Multeums filmer på Youtube

Stallarholmsskolans kanal på Youtube

Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om det ändå sker tas inläggen bort.

Uppdaterad 2017-09-15 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >