Toppbild

Ekologiskt

Ekologisk mat definierar den mat som uppfyller kraven i EU direktiven (EG) nr 834/2007, och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 som beskriver hur ekologiska livsmedel ska produceras och kontrolleras.

Ekologiska livsmedel odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Djur ska få utlopp för sina naturliga beteende och kunna vistas ute. Man har också en restriktiv hållning till användningen av antibiotika och fodret odlas till största delen på den egna gården. Ekologisk odling är märkt och EU-ekologisk (som uppfyller kraven enligt direktiven) är märkt med ett grönt löv. 

11 12

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs certifiering och sedan återkommande revisioner. Kraven borgar för en högre kvalitetskontroll av råvarorna. En del av de ekologiska råvarorna är även KRAV-märkta men det är inget som kan ställas som krav då det krävs en specifik certifiering. Det finns även andra liknande certifieringar. Målen för en ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion är i stora delar fastlagda genom de nationella miljökvalitetsmålen. Framför allt genom målen:
Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Ett rikt odlingslandskap,
Storslagen fjällmiljö,
Myllrande våtmarker,
Levande sjöar och vattendrag,
Ingen övergödning samt
Giftfri miljö1.

Regeringens skrivelse; Nationell strategi för hållbar utveckling

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >