Toppbild

Demokrati

Demokrati

 

För att skapa en attraktiv måltid för alla våra gäster är demokrati en viktig hörnpelare.

Demokrati inom måltidsservice innebär många olika saker. Inte bara att man som gäst får vara med och påverka matsedeln utan även att vi arbetar med frågor som:

  • Socioekonomiskt perspektiv, hur ser vi till att de gäster som inte får en fullvärdig måltid hemma kan få det hos oss. Vi vet att socialt utsatta grupper är överrepresenterade när det gäller; övervikt, hjärt- och kärl-sjukdomar samt dålig tandhälsa därför är det extra viktigt för dessa grupper att få goda matvanor. Det är också viktigt att förändra attityden runt den offentliga måltiden så att inställningen inte gör att man väljer bort att äta.  Detta är en fråga som alla som arbetar med våra gäster behöver ta på största allvar.
  • Kostråd, att alla våra gäster ska få chansen att tycka till om måltiden.
  • Att våra matvanor sätts i ett större perspektiv, är det okej att vi bara äter kött och överutnyttjar jordens resurser eller skall vi också ta ett ansvar för vårt biologiska avtryck. 

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >