Toppbild

Ekonomi

Ekonomi

Måltidsservice arbetar som intern måltidsleverantör i Strängnäs kommun. Socialkontoret och Utbildningskontoret är våra stora kunder. Måltidsservice är självfinansierat, det vill säga att verksamheten finansieras av egna intäkter och inte av skattemedel. 

Måltidsservice arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten och dess processer för att minska kostnaderna. Vi arbetar aktivt med våra livsmedelsupphandlingar för att få bästa möjliga kvalité till rätt pris. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning i syfte att säkerställa prisnivåerna.

Måltidsservice kostnader fördelar sig enligt följande:

  • Livsmedel och transporter 40 %
  • Personalkostnader 40 %
  • Lokalkostnader 15 %
  • Övriga kostnader 5 %

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >