Toppbild

Policy

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer

Den 22 maj 2014 fattade kommunstyrelsens personalutskott beslut om en ny arbetsmiljöpolicy. Policyn utgår från vår gemensamma värdegrund och tar upp de övergripande viktiga förhållningssätten när det gäller vår arbetsmiljö och vårt arbetsmiljöarbete. Läs mer om arbetsmiljöpolicyn nedan eller följ länken till höger.

Strängnäs kommuns arbetsmiljöpolicy utgår från vår gemensamma värdegrund om utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Vi vill erbjuda arbetsplatser som bidrar till att medarbetare i alla roller och i enlighet med vår medarbetarpolicy utvecklar sig själva och sitt engagemang för sina uppdrag. En grundläggande förutsättning är att arbetsmiljön är långsiktigt hållbar. Det skapar en grund för verksamheterna att nå uppsatta mål och resultat.
 
Vår strävan är att våra arbetsplatser ska bidra till vår hälsa. Vi främjar vår hälsa och vår arbetsmiljö genom att respektera varandra och kommunicera i en öppen dialog med ett inkluderande förhållningssätt. Genom länkande ledarskap och engagerade medarbetare som är delaktiga och får inflytande kan vi skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser. Med ett långsiktigt arbetsmiljöarbete utifrån aktuell arbetsmiljölagstiftning skapar vi frisknärvaro och undviker ohälsa och personskador i allra största möjliga utsträckning.
 
Våra riktlinjer och rutiner tydliggör varje chefs uppgifter i att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Det ska vara enkelt och lätt att förstå vad som är var och ens roller och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. De olika rollerna och uppgifterna i arbetsmiljöarbete ska vara beskrivna och kända för alla.
 
Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och uppmärksamma chefer och medarbetare om avvikelser som har betydelse för arbetsmiljön. Varje chef ansvarar för att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och undvika ohälsa och personskador. Ett arbetsmiljö-förbättrande arbete förutsätter samarbete från medarbetare, arbetsmiljö-ombud och arbetsgivare.

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >