Toppbild

Råvaror

grönt

Råvarorna ska ha hög kvalité och motsvara ställda krav.

Enligt lagen om offentlig upphandling LOU är kommunen skyldig att gå igenom en upphandlingsprocess innan avtal sluts med leverantör. Måltidsservice upphandling omfattar cirka 20 miljoner varje år.  Ett av kraven är att minst 25 %  av varorna ska vara ekologiska. Gällande djurskyddskrav har Strängnäs kommun ställt hårdare krav enligt nedan:

  • Transporten till slakt ska vara kortare än åtta timmar
  • Djuren ska vara bedövade vid slakt
  • Antibiotika ska bara användas vid sjukdom
  • Köttet ska vara spårbart

 

Revision hos grossist  har genomförts för att säkerställa att kraven är uppfyllda. Det ekologiska köttet som köps in säkerställs genom att certifieringen automatiskt säkerställer att kraven uppfylls.

Måltidsservice arbetar ständigt med att följa upp råvarorna genom att provlaga olika recept med olika råvaror och ständigt arbeta med omvärldsbevakning för att veta vad som händer på marknaden.

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >