Toppbild

Attraktivt boende

Närhet till Mälaren och unika naturmiljöer mitt i den expansiva Mälardalsregionen gör att Strängnäs kommun ger goda förutsättningar för alla att hitta sitt drömboende - oavsett var i livet man befinner sig.

På en timmes resväg från Strängnäs kommun bor tre miljoner människor. Småstads- och landsbygdskänslan som finns i här, kombineras med storstadens puls.

Vi har fördelen av att vara en tillväxtkommun med en stadig befolkningsökning på cirka 1 procent varje år. Målet är att vi ska växa i en takt som gör att vi har möjlighet att fortsätta att ge god service i form av omsorg och skola, men också för näringslivsetableringar och infrastruktur. Vi ska även växa i alla delar av Strängnäs kommun och inte bara i centralorten Strängnäs. Kommundelarnas tätorter och landsbygden är lika viktiga för att hitta den balans som en stark kommun behöver. Tillväxten ställer höga krav på att Strängnäs kommun hela tiden måste fortsätta att anta utmaningar för att kunna erbjuda den goda service som våra invånare efterfrågar.

Ständigt pågår planering av nya bostadsområden för att på lång sikt kunna erbjuda ett varierat  boende. Många nya områden exploateras för olika typer av boendeformer. Lika viktigt är att samtidigt som fler bostäder och mer infrastruktur byggs ska gröna områden finnas och mälarstranden ska vara tillgänglig för alla.

Länk till information om lediga tomter

Länk till information om hyresvärdar

Länk till Hemnet (bostäder till salu)

Länk till Bovision (bostäder till salu)

 

Uppdaterad 2017-05-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >