Toppbild

Nyheter om förbud och tillstånd för fyrverkerier

I helgen ska vi ringa in det nya året 2017. Många vill då också fira med fyrverkerier. För många andra, både människor och djur, upplevs smällandet jobbigt. Varje år får vi brev och samtal från oroliga personer som vill att kommunen tar tag i problemet.

En kommun kan inte bestämma när det får skjutas fyrverkerier utan bara om det ska vara förbjudet eller om man måste söka tillstånd.

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har nu i december gjort en del förändringar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (10 §) när det gäller fyrverkerier och hur det får användas. Det är nu tydligare var det är förbjudet att skjuta av raketer och var det krävs tillstånd från Polisen. Observera att områden som inte är markerade i kartorna nedan kan kräva polistillstånd enligt ordningslagen.
Politikerna i kommunfullmäktige har också bestämt att det är förbjudet att använda fyrverkerier, och andra pyrotekniska varor som det kallas, i några fler områden i kommunen.

Områden med förbud

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Isabellagården, Mariagården, Thomasgården, Kristinagården, Sictoniagården, Riagården, Hammargården samt grupp- och servicebostäderna Djäknen, Sjöviken, Oxhagsvägen, Finningevägen 56 och korttidsboendet LSS på Tynäsvägen 6.
För mer information om andra områden med förbud klicka på kartorna längre ner på sidan.

Miljöperspektiv

De förtroendevalda i kommunfullmäktige diskuterade också fyrverkerier och svävande lyktor ur ett miljöperspektiv, men det kan inte bestämmas i de allmänna ordningsföreskrifterna.

Titta på kartorna för att se var det är tillåtet och inte (rosa färg), om du behöver tillstånd från Polisen (blå färg) eller inte. Visa respekt och ta hand om varandra!

  • Klicka på bilderna för att få upp större kartbilder.
  • Inom det rosa området på kartorna är det alltså förbjudet att använda fyrverkerier. Inom det blå området kan du söka tillstånd hos Polisen.
  • Observera att områden som inte är markerade i kartorna ovan kan kräva polistillstånd enligt ordningslagen.
Uppdaterad 2017-03-10 av Stabsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >