Toppbild

Ny trafikplan

Just nu jobbar Strängnäs kommun med att ta fram en ny trafikplan för Strängnäs stad. Den nya trafikplanen ska bidra till ett hållbart och effektivt transportsystem som leder till en stad med ökad säkerhet och tillgänglighet.

En enkät har tagits fram för att du som kommuninvånare ska kunna framföra dina tankar om förbättringar som kan göras på tex gågator, cykelstråk eller busslinjer.

Delta med dina synpunkter!

Läs mer om den nya trafikplanen och fyll i enkäten här.

Uppdaterad 2017-04-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >