Toppbild

Sankt Paulus och Sankt Petrus fyller 80 år!Sedan år 1315 har Strängnäs stad haft bilder av S:t Petrus och S:t Paulus i sitt sigill. Bilden i sigillet kom att användas som stadens vapen den 17 december 1937.

År 1971 slogs Strängnäs stad samman med Mariefreds stad, Åkers, Stallarholmens, Tosterö och Vårfruberga landskommuner.

År 1975 fastställdes Strängnäs kommuns vapen. För staden Strängnäs, vars anor som stad går tillbaka till medeltiden, fastställdes dess offentliga vapen den 17 december 1937.

S:t Paulus och S:t Petrus är även Strängnäs domkyrkas skyddshelgon.

Kommunens heraldiska vapen består av helgonen S:t Petrus som bär himmelrikets nyckel och S:t Paulus som bär det svärd, som han i egenskap av romersk medborgare, blev dödad med. Kommunvapnet är moderniserades 2008 för att fungera i såväl digitala som tryckta medier.

Du hittar bland annat Paulus och Petrus på våra kommunskyltar, trycksaker, bilar och som trafikhinder för att öka trafiksäkerheten i vår stadsmiljö.

Länk till vår grafiska manual

 

Vilka var Paulus och Petrus?
S:t Paulus och S:t Petrus är även Strängnäs domkyrkas skyddshelgon. Vi finner Petrus och Paulus i den första kristna församlingen i Rom. Vem som blev den allra förste att föra hit det kristna budskapet vet man inte, men att församlingen verkligen fanns kan vi bland annat läsa om i aposteln Paulus brev till romarna medan denne fortfarande befann sig i Mindre Asien eller Grekland.

Petrus
Petrus  kom till Rom från Jerusalem och Antiokia och han räknas som den förste biskopen i Rom. Petrus är den lärjunge som nog oftast förekommer i evangelierna. Han blev ledare för de tolv männen som under sina vandringar skulle sprida deras mästares budskap.

Petrus var en stark och trygg fiskare som var van att lyfta tunga åror, släpa in klumpiga båtar till land och dra upp nät fyllda med fisk. Han var engagerad och modig, en dynamisk natur, en energisk handlingsmänniska som tog både ansvar och initiativ och aldrig tvekade eller uppträdde osäkert. Man skulle kunna säga att han var den borne ledargestalten.

Men samtidigt som Petrus var energisk och handlingskraftig, var han också impulsiv och han hade lätt för att handla först och tänka sedan. Petrus iver gjorde också att han alltid var snabbt framme och kommenterade när Jesus hade undervisat. 

Så snart Petrus fick möjlighet begav han sig emellertid ut för att verkställa det uppdrag som han fått av sin Herre. 

Allt eftersom Petrus berömmelse spred sig strömmade män och kvinnor till hans hem i Jerusalem för att få veta mer om den korsfäste Messias och Guds rike.

Till slut hamnade Petrus i Rom, vilket inte är särskilt märkligt eftersom det var Västerlandets centrum på den tiden. Man vet med säkerhet att han slutade sina dagar som martyr i Rom, någon gång mellan år 64 och 68 (antagligen år 67), då han enligt samstämmiga uppgifter från olika historieskrivare under första och andra århundradet korsfästes under den förföljelse som kejsare Nero anställde. Troligen finns hans grav under den nuvarande Peterskyrkan.

Paulus
Paulus var aposteln (Guds utsände) som aldrig träffade Jesus, men han var en av de viktigaste personerna som bidrog till att kristendomen växte till en världsreligion.

Paulus var en judisk-romersk apostel, missionär, teolog och författare till flera av Nya testamentets böcker. Paulus, som var yngre än Jesus, föddes i Tarsus i nuvarande Turkiet.

Paulus yrke var tältmakare, men ett tag studerade han i Jerusalem den judiska läran. Förmodligen ville Paulus (hans egentliga namn var Saulus) pappa att sonen skulle bli rabbin (judisk präst). Men det misslyckades Paulus med. Paulus var en hetlevrad person som oftast kom i bråk med sin omgivning.

När Paulus var på väg från Jerusalem till Damaskus för att förfölja kristna där, fick han se ett starkt ljus och höra en röst som sa ”Saul, Saul, varför förföljer du mig”? Denna händelse innebar att hans plötsliga omvändelse, och i Damaskus lät han sig döpas och bli kristen. Paulus återvände senare till Jerusalem där han mötte apostlarna (Jesu lärjungar), och därefter började han predika. Nu blev han den starkaste av Jesu lärjungar.

Paulus var en flitig resenär. Han missionerade i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), Syrien och Grekland. Ofta mötte han motstånd bland judar och romare. Han blev piskad och kastad i fängelse.

Till sist fängslades han i Jerusalem. Det var det judiska Stora rådet som ville döma honom till döden. Eftersom Paulus hade romerskt medborgarskap begärde han att få bli dömd i Rom. Där blev han avrättad år 64, förmodligen med svärd.

 

Uppdaterad 2018-01-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >