Toppbild

Fina betyg för kulturen

Årets kulturenkät ger höga betyg till kommunens kulturverksamhet. Allra bäst får personalens bemötande och kompetens, samt att besökarna känner sig trygga på biblioteken.

 
Drygt 400 besökare har besvarat årets kulturenkät, runtom på de fyra olika biblioteken i kommunen. De flesta är mycket nöjda med såväl utbudet som program- och utställningsverksamheten. På önskelistan står ännu fler författarbesök, mer musik och fler föredrag på de olika biblioteksfilialerna runt om i kommunen.

www.facebook.com/multeum
www.facebook.com/barnbiblioteken
https://bibliotek.strangnas.se

Uppdaterad 2017-02-01 av Christer Hermansson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >