Toppbild

Strängnäs kommun klättrar i miljöranking

Strängnäs kommun klättrar till plats 92 av 290 i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun 2017. Det är en förbättring jämfört med plats 97 i förra årets rankning.

För nionde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt och Miljörapporten) sin miljörankning av Sveriges kommuner. Underlaget till rankingen baseras främst på kommunens svar på tidskriftens egen enkät. Några av de områden som kommunerna bedöms inom är; kommunens övergripande miljö- och hållbarhetsarbete, klimat, transporter, byggnader och upphandling, livsmedel och energi.

Bland länets kommuner har Strängnäs avancerat en placering jämfört med förra året och ligger nu på plats 6 av 9. Viktigare är ändå resultatet inom vår kommungrupp, pendlingskommuner. Där jämför vi oss med andra kommuner med liknande förutsättningar som till exempel storlek och avstånd till storstäder, och behåller vår position från förra året, på plats 11 av 51.

– Det är förstås jättekul att vi lyckats klättra ytterligare några placeringar sedan förra året, men det är en stor utmaning i sig att enbart hålla sig kvar på tidigare nivå. Varje år byts nämligen parametrar ut och frågeställningar skärps med följden att det blir svårare att få poäng, säger kommunens miljökoordinator Elin Hjorth.

I år har enkäten även ett ökat fokus på social hållbarhet och kopplingen till Agenda 2030. Andra underlag till rankingen kommer bitvis från till exempel Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät, SCB Nöjd medborgarindex, Naturskyddsföreningen och Ekomatcentrum.

Resan mot en miljömässigt mer hållbar kommun kräver ett brett perspektiv på miljöarbetet. Denna bredd återspeglas i kommunens miljöstrategi med tillhörande planer.

Mer information:
Strängnäs kommuns miljöstrategi

Strängnäs kommuns resultat i rankingen - Aktuell Hållbarhets webbplats

Uppdaterad 2017-06-29 av Elin Hjorth

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >