Toppbild

Strängnäs kommun ny medlem i Sveriges ekokommunerDen 9 juni accepterade styrelsen för Sveriges ekokommuner Strängnäs kommun som sin 110:e medlem.


Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.


Medlemskapet möjliggör till att synliggöra kommunens miljöarbete. Med gemensamma gröna nyckeltal kan man följa miljöarbetet, och få indikationer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle.

- Medlemskapet och de möjligheter till samverkan medlemskapet för med sig, bidrar positivt till målen i kommunens miljöstrategi och kommunens vision som framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen, säger kommunens miljökoordinator, Elin Hjorth.

Sveriges ekokommuners webbplats

 

Uppdaterad 2017-06-09 av Elin Hjorth

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >