Toppbild

Arbetet med kommunens företagsklimat fortsätter

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i landets 290 kommuner. Idag kom resultaten från enkäten som besvaras av ett urval av kommunens företagare. Strängnäs kommun får betyget 3,4, på en 6-gradig skala, vilket är samma betyg som förra året.

Strängnäs kommun har klättrat från plats 217 till plats 78 de tre senaste åren i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Idag kom resultaten på de parametrar som delvis ligger till grund för rankingen 2017. Vi kan konstatera att förra året får definieras som ett mellanår.

Tittar vi närmare på resultatet så får kommunen bättre betyg på 4 områden och sämre betyg inom 10 områden. Vi ökar mest inom områdena: Tillämpning av lagar och regler samt inom Upphandlingsområdet. Störst nedgång är inom delområdet Konkurrens från kommunens verksamheter. 

- Vi har ett stort arbete framför oss att tillsammans med vårt samlade näringsliv fortsätta stärka företagsklimatet i vår kommun. Vi har ett antal områden som det just nu händer oerhört mycket inom men som ännu inte slagit igenom i den här mätningen. Tillgängligheten via tåg stärks, bredbandsutbyggnaden tar fart och etablering av kontaktcenter sker under 2017, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

- Vi är övertygade om att dessa områden kommer att bidra till en fortsatt förstärkning av vårt samlade företagsklimat. Men vi är inte nöjda, vi ska ha ett företagsklimat i toppklass. Vi kommer att analysera det här resultatet närmare, fortsätter Jacob Högfeldt.   

Strängnäs kommun har sedan 2014 arbetat med förbättringsprogrammet Topp 50-2017 som består av fem fokusområden. Programmet som utarbetats i nära dialog med företagen, har hittills genererat 69 genomförda aktiviteter och ytterligare 17 aktiviteter är antingen pågående eller planerade.

Svenskt Näringslivs undersökning bygger på tre delar. Rankingen består dels av statistik och en enkätundersökning som företagare i Strängnäs kommun besvarat. Idag släpptes enkätsvaren med det sammanfattande omdömet om företagsklimatet och den 26 september redovisas rankingen, det vill säga vilken plats Strängnäs kommun hamnar på av Sveriges 290 kommuner.

Svenskt Näringslivs mätning 2017

Strängnäs kommuns förbättringsprogram Topp 50-2017

Uppdaterad 2017-05-22 av Oskar Mineur

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >