Toppbild

Nu förstärks elnätet i Strängnäs

Från och med vecka 22 påbörjar SEVAB ett grävarbete för att förstärka elnätet i centrala delar av Strängnäs.
Arbetet beräknas vara färdigställt i september.

- Det uppkopplade samhället ställer allt högre krav på vårt svenska elnät. Byggboomen ökar behovet av el, både till hushåll och företag. SEVAB har idag en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Det gör att vårt elnät är ett av de absolut säkraste i Sverige. För att kunna garantera en trygg elförsörjning även i framtiden bygger vi nu ut elnätet i Strängnäs, säger Kjell Andersson, Elnätschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Kartan nedan visar var grävarbetet kommer att pågå. På vissa sträckor i området dirigeras trafiken om eller begränsas.

De vägar som berörs av grävarbetet är:
Eskilstunavägen
Olivehällsvägen
Gökvägen
Fafnevägen
Ingvarsvägen
Södertäljevägen
Finningevägen
Blot Svens gata
Lärkträdsvägen

Uppdaterad 2017-05-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >