Toppbild

Läs om kommunens förbättringsarbete i Brobygget

Kommunens nyhetsbrev, Brobygget, berättar om arbetet med ständiga förbättringar och målstyrning.

I marsbrevet går det bland annat att läsa om hur en korg med fika förenklat och förbättrat vardagen för personal och boende på Riagården i Åkers styckebruk.

Thomasgymnasiets andra- och tredjeårselever arbetar numera med målstyrningstavlor för att förbättra sin egen vardag.

Med hjälp av fokusgrupper har teknik- och servicekontoret har infört ett nytt arbetssätt på kontoret.

Dessutom får du en inblick hur kommunens anställda borta på Strängnäs Business Park arbetar med få hjälp med idéer och olika perspektiv som landar i konkreta förbättringar.  

Läs mer i senaste numret av nyhetsbrevet Brobygget

Uppdaterad 2017-03-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >