Toppbild

Fel på Valmyndighetens röstkort

Ett fel har uppstått på Valmyndighetens röstkort för Södermanlands län. För Strängnäs kommuns del innebär det att kommunens och länsstyrelsens telefonnummer har förväxlats. 

I övrigt är röstkorten korrekta och går och använda.

 

Om du frågor om röstning i din kommun kontakta 0152-291 00. Behöver du komma i kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland är numret 010-223 42 31.

Uppdaterad 2018-08-17 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >