Toppbild

Strängnäs kommun erbjuder gräs till djurägare

Torkan har gjort det svårt för djurägare att få ihop bete. Strängnäs kommun har mycket begränsade ytor med användbart foder som inte är utarrenderade, men vill förstås bidra efter bästa förmåga. Kommunen erbjuder nu djurägare i behov av foder att slå gräset på de ytor som finns.

Om du är intresserad, kontakta Strängnäs kommuns Kontaktcenter (kontaktcenter@strangnas.se, 0152-291 00) kl 8.00-16.00 på vardagar. Kontaktcenter hanterar de förfrågningar som kommer in. Det går alltså inte att till exempel anmäla intresse via Facebook.

Vi kommer att tillämpa principen först till kvarn.

Observera att det inte är tillåtet att sälja eller dra annan ekonomisk nytta av gräset. Den som slår gräset ansvarar själv för att ta bort eventuellt skräp från gräset som slås.

Uppdaterad 2018-07-12 av Kontaktcenter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >