Toppbild

För dig som är anhörig till en person med psykossjukdom

 Den 9 april startar Strängnäs kommunen tillsammans med Landstinget Sörmland upp en föreläsningscirkel där du får information, stöd och erfarenhetsutbyte med anhöriga i liknade situation.

Föreläsningscirkeln tar upp information om orsaker, sjukdomsbild, behandling, hjälpmedel och anhörigstöd. En viktig del i cirkeln är också att få erfarenhetsutbyte med anhöriga i liknade situation.

Föreläsare: Psykolog, Överläkare, och Arbetsterapeut från psykiatrimottagningen i Strängnäs, Landstinget Sörmland och Anhörigkonsulent från Strängnäs kommun.

Tid: 9/4, 16/4, 23/4, samt 7/5, klockan 18:15-20:15
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 Strängnäs (ingång mot Nygatan)

Fika till självkostnadspris. Anmälan senast 29 mars. (begränsat antal platser)

Frågor och anmälan: via e-post till anhorigcentrum@strangnas.se eller telefon 0152-295 58.

Uppdaterad 2018-03-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >