Toppbild

Tyck till om trafikmiljön under sommaren i Mariefred

Under turistsäsongen testade kommunen en tillfällig trafiklösning på Gripsholmsvägen/Strandvägen. Genom att besvara vår enkät får vi dina synpunkter på trafikförändringen.

Under den populära turistsäsongen enkelriktades sträckan Gripsholmsvägen/ Strandvägen för att skapa en lugnare trafikmiljö och möjliggöra fler parkeringsplatser.  

Nu vill vi ha in dina synpunkter på den tillfälliga trafiklösningen. Dina synpunkter kommer vara en viktig del i vår utvärdering.

Sista dag att besvara enkäten är 1 november.

Delta i vår enkätundersökning

Tack för att du deltar i kommunens utvecklingsarbete.

Uppdaterad 2018-10-10

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >