Toppbild

Skolskjuts utan färdbevis en vecka till

Då många nya ansökningar inkommit under september, kommer Strängnäs kommun och Sörmlandstrafiken att förlänga giltigheten för bussresor utan färdbevis ytterligare en vecka, t o m fredag 21 september. Detta gäller de elever som annars skulle åkt skolskjuts. Efter den kommande veckan få man själv stå för kostnaderna för färdbevis.
Det är nödvändigt att busstrafiken vet hur beläggningen är på de olika linjerna, för att vid behov kunna förstärka trafiken, och den statistiken tas fram genom antal betalande resenärer.
Du har fortfarande möjlighet att skicka in ansökan om skolskjuts fram till den 18 september. De ansökningar som skickats eller skickas in under september kommer att behandlas nu.
Uppdaterad 2018-09-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >