Toppbild

Omsorg & hjälp

Socialkontoret i Strängnäs kommun ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer. I kommunen finns ett brett utbud av stöd, omsorg och service.

Socialkontoret har flera olika verksamheter. Du kan vända dig direkt till flera av verksamheterna. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Socialkontoret utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Veckans matsedel

Servicetjänst för äldre

barn och unga

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >