Toppbild

Gruppboende Djäknen

Gruppboendet Djäknen ligger på Finningevägen 40 D i Strängnäs.

Sex platser finns för personer med en psykisk funktionsnedsättning.

När du bor i en gruppbostad har du rätt att få stöd, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med din familj, god man och andra viktiga personer.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >