Toppbild

Gruppboende Finningevägen 56

På Finningevägen 56 finns sex lägenheter.

Lägenheterna ligger samlade i samma hus med tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt.

När du bor i en gruppbostad har du rätt att få stöd, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med din familj, god man och andra viktiga personer.

Uppdaterad 2017-04-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >