Toppbild

Gruppbostad Oxhagsvägen

På Tosterö, strax utanför centrala Strängnäs, ligger Oxhagsvägens gruppbostad.

Den är belägen i en friliggande villa och består av sex lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme och tvättstuga.

Uppdaterad 2017-04-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >