Toppbild

Serviceboendet Oxhagsvägen

Oxhagsvägens serviceboende ligger på Tosterö, en bit utanför centrala Strängnäs.

På Oxhagsvägens serviceboende finns möjlighet till egen lägenhet. I nära anknytning till servicebostäderna finns en gemensam lägenhet som personalen utgår från och som erbjuder service och gemenskap för de boende.

Uppdaterad 2017-04-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >