Toppbild

Strängnäs kommun som utförare av personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans kan välja att Strängnäs kommun ska utföra den. För oss är det viktigt att du som brukare känner dig trygg när du anlitar oss.

Du ska känna att du kan vara med och påverka och bli bemött med respekt. Strängnäs kommun har lång erfarenhet av att ge individuellt stöd till barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Vi bestämmer tillsammans hur ditt stöd ska utformas

När du har valt Strängnäs kommun som utförare kommer vi kontakta dig för att boka in ett möte. Vid mötet bestämmer vi tillsammans hur just ditt stöd ska utformas och hur din vardag ska se ut. Vi bestämmer också gemensamt vilken eller vilka av våra personliga assistenter som kan passa dig. Om du vill så kan du ha en anhörig eller närstående som din personliga assistent.


Du är delaktig och vi utgår från dina behov

Tillsammans med dig skriver vi din individuella genomförandeplan och det är den planen som din personliga assistent följer i sitt dagliga arbete. Planen och samarbetet följs upp regelbundet. Vi är noga med att våra personliga assistenter får regelbunden utbildning för just dina behov.


Nio av tio har arbetat hos oss i mer än fem år

Totalt arbetar cirka 100 personliga assistenter inom personlig assistans i Strängnäs kommun. Nästan nio av tio personliga assistenter har arbetat hos oss i mer än fem år. Alla våra anställda har utbildning i hjärt- och lungräddning och har god anställningstrygghet.


Vi har lång erfarenhet av individuellt stöd

Strängnäs kommun har lång erfarenhet av att ge individuellt stöd till barn och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Vi ger stöd till dig som har exempelvis multipel skleros (MS), amyotrofisk lateralskleros (ALS), muskeldystrofi (NMD), reumatism (RA), stroke, cerebral pares (CP), tumörsjukdom, ämnesomsättningsförändringar, autism, kromosomförändringar, Aspergers syndrom, ADHD eller skador på grund av olycka.


Så här ansöker du

Om du behöver personlig assistans och dina grundläggande behov är mindre än 20 timmar i veckan ska du ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunen som utreder och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Om du behöver assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan ansöker du hos Försäkringskassan.

När du fått ditt beslut kan du välja att Strängnäs kommun ska utföra din personliga assistans.

Uppdaterad 2017-07-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >