Toppbild

Vill du göra skillnad?

Ansikte med ögon

Vill du göra skillnad?

Strängnäs kommun söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer som vill göra en insats för barn och ungdomar med behov av stöd.

Som kontaktperson är du en medmänniska som kan uppmuntra till sociala kontakter och aktiviteter.

Som kontaktfamilj kan du/ni erbjuda ett barn att vara delaktiga i er familj en till två helger i månaden och därmed stötta barnet samt avlasta barnets egna föräldrar.

För mer information kontakta

Josefine Possnert
E-post: josefine.possnert@strangnas.se
0152-299 66

 

Uppdaterad 2017-09-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >