Toppbild

Är du kvinna och utsatt för våld och hot?

Vi startar grupp för kvinnor som upplevt kränkningar, kontroll, hot eller andra typer av våld från sin partner eller före detta partner.

Arbetet i gruppen sker genom information och deltagande reflektioner. Du kan välja att vara anonym. Efter gruppstart kommer gruppen att vara sluten.
Vi kommer att träffas onsdagar kl. 18.00-20.00 under cirka 7 veckor med planerad start 1 november.    
Sista anmälningsdag 30 oktober.

För frågor och anmälan:
Daniel Eriksson
Tel nr: 0152-29638
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Eva Söderberg
Tel nr: 0152-29916
E-post: eva.soderberg@strangnas.se

Läs mer om våld i nära relation

Uppdaterad 2017-10-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >