Toppbild

Vill du veta mer om demenssjukdomar?

Två kvinnor skrattar tillsammans

Nu erbjuder vi en cirkel till dig som anhörig eller vän och som vårdar eller stöttar en närstående med en demenssjukdom.

I cirkeln går vi igenom de olika demenssjukdomarna och dess symtom, bemötande och förhållningssätt, miljöns betydelse samt vilken hjälp och vilket stöd ni kan få.

Cirkeln är uppbyggd på 3 tillfällen.
Datumen är: 28 mars, 4 april och 11 april mellan kl: 18-20.

Vi träffas på Anhörigcentrum i Strängnäs. Eskilstunavägen 5, ingång från Nygatan

Vid de olika tillfällena kommer vi att gå igenom
• De olika demenssjukdomarna och dess symtom
• Bemötande och förhållningssätt
• Miljöns betydelses samt
• Vilken hjälp och stöd du som anhörig och din närstående kan få

Du får även möjlighet att träffa andra anhöriga och ta del av varandras erfarenheter.

Vi kommer bland annat att använda oss av demenscentrums webb-utbildning ”Demens ABC anhöriga” m.m. Olika böcker finns också att låna under cirkeln.

Cirkeln är kostnadsfri. Fika erbjuds för 20 kronor.

Anmälan via telefon 0152-297 05 eller e-post anhorigcentrum@strangnas.se

Uppdaterad 2017-02-28

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialtjansten@strangnas.se


 

Kontakt

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss 


Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >