Toppbild

Riksfärdtjänst

Ska du resa utanför länsgränsen kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader. Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare.

Resan sker med det billigaste färdsättet som är rimligt för funktionsnedsättningen. Riksfärdtjänst kan även beviljas med taxi eller specialfordon men då ska bedömning göras att den sökande inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare.

Kraven för att vara berättigad till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet om minst sex månader och ändamålet med resan ska vara rekreation eller enskild angelägenhet.

En ansökan om riksfärdtjänst bör vara färdtjänsthandläggare tillhanda senast 3-4 veckor innan planerad avresedag, vid storhelger senast 4 veckor innan.

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för mer information om riksfärdtjänst.

Du kan ladda ner en ansökan om riksfärdtjänst eller ansöka via e-formulär under E-tjänster och blanketter.

 

Uppdaterad 2017-02-09

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialtjansten@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss 


Socialnämnden

Fötroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >