Toppbild

Vigsel, giftermål

Par som vigs

Sommar 2017

Under juli och augusti månad tar vi inte emot fler vigslar.

 


 

Strängnäs kommun hjälper till med borgerliga vigslar för par som vill gifta sig.

För att kunna vigas måste ni först göra en ansökan om hindersprövning hos Skatteverket. Då får ni ett intyg om hindersprövning som gäller i fyra månader. Ska ni byta efternamn måste ni anmäla det innan vigseln eller senast i samband med vigselceremonin.

All information om hindersprövning och byte av efternamn finns på Skatteverkets webbplats.

När ni fått era intyg för vigsel och hindersprövning från Skatteverket (efter cirka två veckor) skickar ni dem till Strängnäs kommun, Medborgarkontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. Uppgiften om två myndiga vittnens namn och adress ska också bifogas intygen.  

Vigselrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigslar förrättas måndag - lördag (inte röda dagar) i kommunhuset i Strängnäs, Ekotemplet i Strängnäs eller valfri plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Vid vigslar i kommunhuset under kontorstid kan kommunen ställa upp med de två vittnen som ska närvara vid ceremonin, om så önskas. I samband med vigseln får paret ett vigselbevis och vi underrättar Skatteverket. Vid namnbyte skickar Skatteverket en bekräftelse på namnändringen till er.

Vigselrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administrativ avgift för borgerliga vigslar

Strängnäs kommun fakturerar en administrativ avgift för genomförande av borgerliga vigslar. Avgiften per par är 500 kronor för kommunmedborgare och 1000 kronor för par som inte är folkbokförda inom kommunen.

 

Vigselförrättare i Strängnäs kommun

 

     Tel. 0708 46 80 02

     Tel. 0708 42 90 06

     Tel. 0762 43 6768

     Tel. 0761 13 30 43

     Tel. 0706 11 20 22

     Tel. 0708 42 92 46

     Tel. 0707 66 92 06

     Tel. 0765 69 39 14

     Tel. 0706 03 09 00

     Tel. 0707 727 338

     Tel. 0705 666 222

  • Ulla Palm Trenter
Uppdaterad 2017-10-17 av Medborgarkontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >