Toppbild


Antal sökträffar: 56 st på "enskilt avlopp"

 • Enskilt avlopp

  Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Att...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Slamtömning

  Slamtömning är ett tungt jobb, därför behöver alla tunga slangdragningar upphöra och tunga brunnslock bytas ut. Det är för att skydda dem som arbet...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Söka avloppstillstånd

  Här finns en del av den  information som är viktig att känna till vid planering av enskild avloppsanordning. All information om enskild...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Värmepump

  Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att du anmäler i go...

  /sv/Bygga-bo--miljo/El-och-fjarrvarme/Varmepump/
 • Hög skyddsnivå och fosforfällning

  Om du bor nära sjö eller vattendrag som är övergödningspåverkat ställs krav på att din avloppsanordning ska klara så kallad hög skyddsnivå ur...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Frågor och svar miljö- och hälsoskydd

  Vatten Vilka vattenprov bör jag ta? Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man ta...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Fragor-och-svar/
 • Hjälp med snöskottning för äldre

  Snöskottning för äldre   Strängnäs kommun erbjuder äldre över 70 år hjälp med snöskottning och sandning mot självkostnadsavgift. Tjänsten erbjuds...

  /sv/Trafik--infrastruktur/drift-och-underhall/hjalp-med-snoskottn...
 • Sotning

  Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskont...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/Sotning/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

    Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökandet? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika sökvägar för att få ett...

  /sv/Nyheter/2016/oktober2/hitta-vagar-till-jobb-via-jobbrum/
 • Dricksvattenanläggningar

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det regler och lagar kring brunnar och vattenverk.   Vilka dricksvattenanläggningar ska...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Dric...
 • Raskt kliv uppåt för företagandet i Strängnäs kommun

  Nu tar Strängnäs kommun ett raskt kliv uppåt i Nyföretagarbarometern 2010. Kommunen ökar med 37,1 procent i nyregistrerade företag. - Vi har nått e...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2011/Februari/Raskt-kliv-uppat-for-fo...
 • Jobbrum

  Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika sökvägar för att få ett jobb....

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Skämby förskola

  Tillsammans med föräldrar vill vi ge barnen goda förutsättningar att utvecklas, och att lära sig visa hänsyn, omtanke och respekt. Vi vill också ta...

  /link/d937a491b74946fcb93937aacee0e9cb.aspx
 • Fler i arbete och fortsatta effektiviseringar

  S torsatsning på att få fler i arbete men också återhållsamhet och handlingsberedskap. Det är huvuddragen i Årsplan 2013 som igår antogs av...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2012/November/Jobb-och-besparingar---...
 • Stram budget för 2014

  Strängnäs kommun står inför tuffa ekonomiska utmaningar under 2014. Det framgår i Årsplan 2014 som kommunfullmäktige tog beslut om den 25 november....

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2013/November/Stram-budget-for-2014/
 • Elevhälsa

  Centrala elevhälsan Den centrala elevhälsan ska stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer....

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Elevhalsa/
 • Tallbackens förskola

  Tallbackens förskola har Riaskogens härliga miljö alldeles inpå knutarna. Ett naturskönt område  som vi dagligen använder oss av i vår pedagogiska...

  /link/990ebbd825ea4e4dbfcb53d0d30c25ba.aspx
 • Jobbsatsning ska få fler i arbete

  En stor satsning på att få fler i arbete å den ena sidan. Fokus på minskade inköpskostnader, effektiviseringar och fortsatt budgetdisciplin å den...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2012/Maj/Jobbsatsning-ska-fa-fler-i-a...
 • Hur går det till?

  Arbetet med att ta fram Centrumutvecklingsprogrammet och strategierna är en process som inleds med att identifiera människornas behov och visioner ...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Stadsutvecklingsprogrammet/...
 • Park och naturmark

  Park och naturmark Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta...

  /sv/Uppleva-gora/Parker-och-naturmark/
 • Starta eget - barnomsorg

  Ansökan om godkännande av fristående förskola eller bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun Du som vill starta fristående...

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Forskola/starta-eget-barnomsorg/
 • Flytt av fordon

  Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av...

  /sv/Trafik--infrastruktur/Parkering/Flytt-av-fordon/
 • Enskilt dricksvatten

  Till dig med egen dricksvattentäkt   När testade du ditt dricksvatten senast? Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Strängnäs kommun kan bli årets Matlandethuvudstad 2015

  Strängnäs kommun kan bli Årets Matlandethuvudstad 2015   Strängnäs kommun är tillsammans med 25 företag inom näringsgrenen mat nominerad till att b...

  /sv/Dolda-sidor/pressmeddelanden---arkiv2/2014/Strangnas-kommun-k...
 • 12. december 2015

  Sammanträdet innehöll två presidiebesök från samhällsbyggnadsnämnden och från teknik- och servicenämnden samt ett samtal med kommunchefen närvarand...

  /sv/Dolda-sidor/Kommunrevisionen/Sammantraden-och-granskningar-20...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uthallig-kommun/Kemika...
 • Få koll på besluten som påverkar dig

  På måndag den 30 maj är det dags för kommunfullmäktige att ta nya beslut. Följ med på mötet på plats eller på webben. Bland annat ska de bestämma: ...

  /sv/Nyheter/2016/maj/fa-koll-pa-besluten-som-paverkar-dig/
 • Nätverk & samarbeten

  Samarbete med andra kommuner och deltagande i regionala och nationella nätverk är en naturlig del av klimat- och miljöarbete. Här finns information...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Natverk/
 • Avlopp i kretslopp är ingen skitsak

  Strängnäs kommun vann nyligen Mälarens vattenpris för försöksprojektet våtkompost. Ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen ledde till...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/kommunens-arbete/Avlop...
 • Mål & statistik

  Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har eget ansvar för sitt miljöarbete och ska vidta åtgärder som leder mot beslutade miljömål....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uppfoljning-av-malen/
 • Smittskydd

  Samhällsbyggnadsnämnden för att begränsa så kallad objektburen smitta. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Smit...
 • Fettavskiljare i livsmedelslokal

  För att förhindra större utsläpp av fett i avloppsledningsnäten behöver de flesta livsmedelslokaler ha en fettavskiljare. I Strängnäs kommun är det...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Fett...
 • Starta livsmedelsföretag

  Här nedan hittar du blanketten för ansökan och anmälan. Samma blankett gäller för registrering och godkännande av ny verksamhet, vid ägarbyte samt...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Egen...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Kemikalier/Kemikalier-o...
 • Reningsmetoder

  Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. Utvecklingen går snabbt framåt och på senare tid har många nya typer av anläggningar kommit ut på...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Bygga, bo & miljö

  Vill du ställa dig i tomtkö eller söka bygglov? Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här hittar du...

  /sv/E-tjanster/Bygga-bo--miljo/
 • Anmälan

  Trots att du inte behöver söka bygglov för en åtgärd krävs det i vissa fall att du gör en anmälan till kommunen om du ska göra större förändringar...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Arkiv och ritningar

  Beställa ritningar från bygglov- och ritningsarkivet. Skicka gärna att dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i ...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Arkiv-och-ritningar/
 • Förhandsbesked

  Ett förhandsbesked är ett första besked för att du ska kunna fortsätta din planering och projektering av byggnationen (lokaliseringsprövning)....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Projekt

  Kommunens miljöarbete bedrivs kontinuerligt i verksamheterna, men ibland också i projektform. Nedan finns information om de projekt som vi deltar i...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/projekt/
 • 100 miljoner satsas på kommunens skolor i majoritetens budgetförslag

  Den politiska majoriteten i Strängnäs kommun presenterar nu sitt förslag till budget för 2012. Budgetförslaget innehåller en rad effektiviseringar...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2011/Maj/100-miljoner-satsas-pa-kommu...
 • Innan du beger dig ut på isarna

  Ibland får räddningstjänsten frågor om hur tjock och säker isen på Mälaren är. Det går tyvärr inte att svara på de frågorna då islagret aldrig är...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2012/Februari/Innan-du-beger-dig-ut-p...
 • Avloppsslam renas på gård i Skäggesta

  Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och tre andra kommuner deltar Strängnäs kommun i ett projekt som ska hitta...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2013/Oktober/Avloppsslam-renas-pa-ake...
 • Beslut om Slussen i Stockholm är bra för Strängnäs kommun

  Mark- och miljödomstolen har godkänt att Slussen får byggas om för ny vattenreglering av Mälaren. – Det innebär en minskad risk för byggnader nära...

  /sv/Dolda-sidor/nyhetsarkiv/2014/Februari/Beslut-om-Slussen-i-Sto...
 • Kontakta oss

  Miljöenheten Anna Hammarström Miljöchef Tel: 0152-292 96 anna.hammarstrom@strangnas.se   Linda-Mari Ericsson Miljöinspektör Miljöskydd, muddring,...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljoenheten/
 • Södra Stadsskogen

    Södra Stadsskogen    Beskrivning Planering pågår för ett nytt bostadsområde med 300 - 400 nya bostäder med friliggande enfamiljshus, rad- och...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Pagaende-samhallsbyggnadsprojekt2/Bostadsproj...
 • Luftkvalitet

  Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I staden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Buller-och-luftkvalitet...
 • Vatten och avlopp

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På många håll i världen råder det vattenbrist. Tillgång till vatten är ingen...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljofarlig-verksamhet/
 • Djur

  Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009....

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Djur/
 • Viktiga telefonnummer

  När det är bråttom - ring 112 När det inte är lika bråttom Gator och parker Felanmälan kommunens växel kl. 07.30-16.00, tfn 0152-291 00 Övrig tid S...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Viktiga-telefonnummer/
 • Nybyggnadskartor

  Nybyggnadskartan är en redovisning i form av en karta med beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Nybyggnadskartan är avsed...

  /sv/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/nybyggnadskartor/

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >