Toppbild

Trafik & infrastruktur

På dessa sidor kan du läsa mer om det som rör trafik och infrastruktur inom Strängnäs kommun. Oavsett om du går, cyklar, åker bil, åker kollektivt eller färdas på annat sätt ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert runt om i kommunen. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Mörkblå färgplatta med texten Driftkollen

Röd färgplatta med texten Felanmälan

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >