Strängnäs kommun - Trafik & infrastruktur
Toppbild

Trafik & infrastruktur

 

Röd färgplatta med texten Felanmälan

Blå färgplatta med texten Parkering

Gul bild med texten Tågtrafik

Orange färgplatta med texten Busstrafik

Mörkgrön färgplatta med texten Trygghetsenkät

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

 


 

Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >