Toppbild

Farthinder

Farthinder, eller hastighetsreducerande åtgärder som det egentligen heter, är ett sätt att tvinga trafikanterna till en lägre hastighet. Traditionellt använda farthinder är gupp och chikaner.

 

Önskemålen om farthinder är många. Trafikmätningar visar dock att upplevelsen av att nästan alla kör för fort sällan stämmer överens med verkligheten. I bedömningen om att sätta upp farthinder måste hänsyn tas till att hastighetsreducerande åtgärder även innebär begränsning av framkomligheten för exempelvis servicefordon. I ett bostadsområde kan man ofta prata med varandra och komma överens om hur man ska framföra sitt fordon inom området.

På kommunala gator beslutar kommunen om hastighetsreducerande åtgärder ska genomföras. På en enskild väg är det föreningen som bestämmer detta. Får vägföreningen ekonomiskt bidrag måste man först kontrollera med Trafikverket om man får genomföra åtgärden, annars kan det påverka bidraget.

Strängnäs kommun har en beslutad policy gällande farthinder.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >