Toppbild

Gräva och schakta

För att kunna gräva i kommunala vägar och på kommunal mark måste du ha ett schakttillstånd. Din ansökan ska vara inskickad senast 10 arbetsdagar innan du ska börja gräva. En Trafikanordningsplan (TA-plan) intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

 

Sök schakttillstånd >>>

Observera att du, efter inskickad ansökan, måste verifiera din ansökan via en länk som skickas till din e-postadress.

Vid eventuella frågor kontakta Göran Swensson 0152-292 58, goran.swensson@strangnas.se

Ska du som privatperson gräva på din mark kan det krävas marklov.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >