Toppbild

Prislista

Prislista för återställningsarbete efter schaktningar i gatu- och parkmark

 

Körbanor och GCM-vägar

A. Borttagning av cirka 4 cm grus (justering av ytan), packning, sågning av asfaltskanter och läggning av 100 ABT 11.

B. Borttagning av cirka 20 cm "grus", utläggning av cirka 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltskanter och sedan enligt punkt A.

 

Gångbanor

A. Borttagning av cirka 4 cm grus, packning, sågning av asfaltskanter och läggning av 100 ABT 11.

B. Borttagning av cirka 10 cm ”grus”, packning, utläggning av cirka 7 cm makadam eller bärlager, tätning, packning sedan enligt punkt A.

 

Körbanor (KA GCM-vägar)

  m2 A B
 

0-30

408:- /m2

612:- m2

 

31-100

278:-

417:-

 

101-500

253:-

380:-

 

> = 501

198:-

306:-

Pris B tillämpas även där dubbla (100 + 100 kg) beläggningslager utförs (huvudgator).

 

Gångbanor

 

m2

A

B

GA

0-30

408:-/ m2

612:-/ m2

 

31-100

278:-

417:-

 

101-500

253:-

380:-

 

> =501

210:-

306:-

I de fall då återställning av asfalt inte utförts av Stadsmiljöenheten enligt ovan tas ändå en avgift ut med 250:- /msom ersättning för framtida extra underhåll.

 

Stenarbeten

 

Intervall

A

B

Kantstensättning Granit KST

<30 m

496:-/m

645:-/m

 

> = 30 m

268:-

402:-

Betong KSTB

<30 m

258:-

386:-

 

> = 30 m

206:-

309:-

Plattläggning P

< 30 m2

340:-/m2

510:-/m2

 

> = 30 m2

275:-

411:-

Fältsten FS

< 15 m2

727:-/m2

945:-/m2

 

> - 15 m2

602:-

783:-

Gatsten (S)

< 15 m2

700:- m2

910:-/m2

 

 = 15 m2

584:-

758:-

Rännsten/rad RS

m

112:-

144:-

Ytorna förutsätts motsvara det som gäller för A. För ytor som motsvarar B tillkommer 30 % i påslag.

 

Parkytor

Gräs- och ängsytor GR

 

Intervall

A

B

 

0-100

185:-/m2

216:-/m2

 

101 -

160:-/m2

216:-/m2

A är normalfallet cirka 10 cm matjordspåläggning och grässådd. B bortschaktning 10 - 40 cm påföring jordmaterial och sedan som A.

Planteringsyta (PL)

B-priser tillämpas även vid planteringsytor.

Träd och buskar (VXT)

Kostnad för växtmaterial varierar och tillkommer beroende av sort/slag.

 

Justering av betäckningar (inkl. förhöjn. ram)

 

Justeringshöjd cm

Pris per styck

Nedstigningsbrunn (NB)

0-20

1082:-

Rännstensbrunn (RB), brandpost (BP), spolbrunn (SB)

 0-20

 855:-

Avstängnings- och servisventil (V)

 0-20  381:-

 

Tillsyn

Pris för tillsyn per arbetsställe.

TG/TK

m2

Gångbana

Körbana

1

0-30

1.750:-

3.350:­-

2

31-100

2150:-

4.380:-

3

101-500

4.250:-

9.010:-

4

> = 501

Självkostnads- pris

Självkostnads- pris

 

Grusjustering av obelagda körbanor

80 kr per m2 (GCM och gångbanor).

 

Övrigt

  • Minidebitering 1950 kronor per enhet. Sammanhängande schakter utmed gata och parkmark som kan åtgärdas vid samma tillfälle anses som en enhet.
  • Ingrepp i nybelagd gata, gcm-väg eller gångbana inom 3 år innebär helt ny beläggning, alternativt påslag med 50 % på angivna priser.
  • Om mer än två tredjedelar av gatan, gcm-vägen eller gångbanan är uppschaktad debiteras självkostnadspris för omläggning av återstående yta.
  • Saknat eller förstört material debiteras enligt Stadsmiljöenhetens självkostnadspris.


Kantsten, inkl. hämtning

Granit 483:-/m2 Gatsten/fältsten 737:-/m2
Betong 293:-/m2 Betongplattor 343:-/m2

Uppdaterad 2017-02-21

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >