Toppbild

Vem ansvarar för vägen?

Inom tätorterna finns det flera olika väghållare såsom kommunen, Trafikverket eller en vägförening.

 

På kommunens vägar ska du vända dig till kommunen med dina frågor, synpunkter eller önskemål. Lättast är att kontakta oss på stadsmiljoenheten@strangnas.se eller 0152-291 00 (växel).

På vägar där Trafikverket är ansvariga så kontaktar du dem direkt på trafikverket@trafikverket.se eller 0771-921 921.

Där en vägförening ansvara för vägen ska du i första hand vända dig till styrelsen.

På kartorna nedan kan du se vem som ansvarar för vilka vägar.

 

Väghållare Strängnäs

Väghållare Mariefred

Väghållare Åkers styckebruk

Väghållare Stallarholmen

Väghållare Härad-Länna-Vansö

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >