Toppbild

Kontakt

Teknik- och servicekontorets kontaktuppgifter och ansvarsområden

 

Lars Ekström, 0152-292 06 lars.ekstrom@strangnas.se Kontorschef.


Anders Ekman, 0152-294 72 anders.ekman@strangnas.se Stadsmiljö- och servicechef.


Hans Axelsson, 0152-292 50 hans.axelsson@strangnas.se
Joakim Karlsson, 0152-293 77 joakim.karlsson3@strangnas.se
Trafikfrågor, om- och nybyggnadsprojekt, hamnar lastbåtar, enskilda vägar.


Göran Swensson, 0152-292 58 goran.swensson@strangnas.se 
Om- och nybyggnadsprojekt, asfaltbeläggningar, schakttillstånd, trafiksäkerhet och trafikfrågor.


Manhal Muwaffak, 0152-293 19 manhal.muwaffak@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar, broar.


Krister Pihl, 0152- 293 34 krister.pihl@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar, gatubelysning.


Roland Åkesson, roland.akesson@strangnas.se
Om- och nybyggnatsprojekt av gator och vägar.


Marie Ollman, 0152-293 38 marie.ollman@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområde, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Rose-Marie Byström, 0152-292 70 rose-marie.bystrom@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområden, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Katharina Sjöberg,0152-293 22 katharina.sjoberg@strangnas.se
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.


Christina Alneberg, 0152-291 42 christina.alneberg@strangnas.se
Markupplåtelser, torghandel, registrering/diarieföring.


Kersti Hellström, 0152-291 37 kersti.hellstrom@strangnas.se Nämndsekreterare, båtplatser, lokala trafikföreskrifter.


Karolina Zander, 0152-291 36 karolina.zander@strangnas.se Utredare/projektledare.


Stadsvärd, 0152-295 04
Stadsvärd, parkering, parkeringsövervakning, flytt av fordon.

Uppdaterad 2017-10-09 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >