Toppbild

Drift och underhåll

Strängnäs kommun har tillsammans med fastighetsägarna ansvar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter.

Snö

 

Strängnäs kommun ansvarar för vinterväghållningen i alla tätorter men också i Merlänna, Härad och Vansö tätort. I Stallarholmen ansvarar Trafikverket för snöröjningen av genomfartsleden och bron, i övrigt ansvarar Stallarholmens vägförening för snöröjningen av alla gator, gång- och cykelvägar.

Trafikverket plogar följande:
Åkers styckebruk - Bruksvägen med intilliggande gång- och cykelväg.
Mariefred - Stallarholmsvägen, Kärnbogatan, Slottsträdgårdsgatan och Ärnäsvägen.
Stallarholmen - Stallarholmsbron och genomfartsleden.
Merlänna - Merlännavägen och Söderlännavägen.
Vansö - väg 957 (Björsund-Fogdö-Vansö-Strängnäs) och väg 971 (Vansö-Härad).
Härad - Överåsvägen.

 

Kartor över vinterväghållningens ansvarsfördelning

 SträngnäsMariefredMarielundÅkerStallarholmenHäradMerlänna  Vansö.

 

Snödagboken

Följ snöröjningen i Strängnäs kommun i Snödagboken.

 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på trottoar eller gångbaneutrymme genom följande åtgärder:

  • snarast ta bort snö och is som kan vara hinder eller innebära risk för halka
  • sanda eller genomföra anda åtgärder för att motverka halka
  • sopa upp och ta bort sand
  • ta bort ogräs, sopa och hålla rent
  • hålla rännstensbrunnar inom gångbaneutrymmet fri från snö, is och igensättande föremål

 

Här kan du hämta sand

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs, brandstationen i Åkers styckebruk, p-plats Hammarvägen och Slottsbrinksbacken i Mariefred. I Stallarholmen kan du hämta sand från Vannesta Entreprenad utmed Mariefredsvägen.
Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning.

 

Kom ihåg datumparkering

För att underlätta snöröjningen måste alla respektera datumparkeringen. Det betyder att du ska stå parkerad på rätt sida mellan klockan 00.00-08.00. Om du parkerar på kvällen (före klockan 00.00) ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida under kommande natt.

Uppdaterad 2017-06-27 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >