Toppbild

Verksamhetsrapporter

I samband med teknik- och servicenämndens sammanträden varje månad informerar teknik- och servicekontorets olika verksamheter om vad som är aktuellt inom enheterna i en verksamhetsrapport. Välkommen att läsa om vad som händer inom fritidsenheten, måltidsservice, räddningstjänsten, stadsmiljö- och serviceenheten samt VA & Renhållning!

Uppdaterad 2017-10-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >