Toppbild

Avgifter

Avgiften debiteras en gång per år med förfallodag under årets första kvartal. De hyresgäster som tillkommer under pågående år ska betala avgiften senast på angiven förfallodag.

Båtplatsavgifterna är oförändrade under år 2017. Vissa tidigare rabatter kan komma att tas bort i de fall där standarden på båtplatserna förbättrats.

En köavgift på 200 kr gäller fr.o.m. år 2017 för anmälan till den kommunala båtplatskön.

För vinterförvaring av båtar i kommunens hamnar gäller en särskild taxa om max 2 000 kr/mån, november-mars.

Uppdaterad 2017-02-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >