klart.se

Slagsta Glass

Café | Strängnäs

Glasscafé. Öppet under sommarsäsongen.

Västerviken, vid lekplatsen intill biblioteket Multeum.
Telefon: +46 (0)70-974 26 67
Hemsida: www.slagstaglass.com

Mer att göra