klart.se

Broar i Strängnäs kommun

Båtliv | Mariefred | Stallarholmen | Strängnäs

Broöppningar, vattennivå och temperatur.

Stallarholmsbron (h = 3,1 m).

Nyttotrafik
Alla dagar kl 0600 - 2200, övrig tid efter förhandsbeställning. I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

VHF: kanal 68, Stallarholmsbron
Telefon: 0171-44 90 82

Fritidsbåtar
1 maj - 15 oktober alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande: 0620 - 0630, 0720 - 0730 osv. till 2120 - 2130 samt 2150 - 2200.

16 oktober - 30 april alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Tosteröbron (h = 2,8 m).

Nyttotrafik
Alla dagar kl 0600 - 2200, övrig tid efter förhandsbeställning.

I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

VHF: kanal 68, Tosteröbron
Telefon: 0171-44 90 82.

Fritidsbåtar
1 maj - 15 oktober
Alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande:
0600-0610, 0800-0810, 0900-0910, 1000-1010 ----> 2000-2010, 2100-2110, 2150-2200.

16 oktober - 30 april
Alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

 

Vattennivå och temperatur

Mer att göra