klart.se

Engelska parken

Sevärdheter | Åkers styckebruk

Parken började anläggas på 1780-talet. Den här sortens landskapsträdgårdar blev vanliga i England under 1700-talet och kallas engelska parker.

Den engelska parken kom till Sverige framförallt genom arkitekten Fredrik Magnus Piper, som på uppdrag av Gustav III rest till England på 1770-talet för att studera den nya sortens landskapsträdgårdar.Genom Pipers trädgårdsanläggningar vid Drottningholm och Haga spreds det engelska trädgårdsidealet i Sverige.

Engelska parken i Åkers styckebruk började anläggas på 1780-talet. År 1798 fick arkitekten Carl Christoffer Gjörwell i uppdrag av Joachim Daniel Wahrendorff, som köpte Åkers styckebruk 1772, att göra ritningar till anläggningar i "en där varande engelsk park". En av dessa anläggningar var det tempel som Wahrendorffs fru Maria Juliana lät bygga som en överraskning åt sin man.

Herrgården vid Åkers styckebruk är privatägd, men Engelska parken är tillgänglig för allmänheten.

Mer att göra